Niepoprawna pisownia

jakiejź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakiejś

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie jakiejś pochodzi od słowa jakiś i odpowiada na pytanie dopełniacza kogo? czego? oraz celownika komu? czemu? Jest to zaimek przymiotny nieokreślony w liczbie pojedynczej, rodzaju żeńskiego. Poprawna pisownia to jakiejś, z literą ś na końcu, a nie ź.
Określenia jakiejś używamy w odniesieniu do czegoś co jest bliżej nieokreślone lub nieznane.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj byłam na spacerze w parku z psem i zobaczyłam jak grupa nastolatków przygląda się jakiejś dziewczynie i niewybrednie z niej żartuje.
Pogubiłam się w tych wszystkich moich problemach, czy nie masz dla mnie jakiejś mądrej rady na rozwiązanie tych kłopotów?
Przyglądam się jakiejś roślinie, która rośnie tuż pod moim i oknem i cały czas się zastanawiam co to za gatunek.