Poprawna pisownia

trójce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trujce

Niepoprawna pisownia