Oba słowa są poprawne, jednak mają różne znaczenie – nie należy jednak stosować ich wymiennie! Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

liczba

Poprawna pisownia, znaczenie: podstawowe pojęcie matematyczne wyrażane najczęściej za pomocą cyfr; kategoria gramatyczna dotycząca niektórych części mowy; stan liczebny.


Poprawna pisownia

cyfra

Poprawna pisownia, znaczenie: znak służący do zapisywania liczb.