Poprawna pisownia

jedenaście

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to liczebnik główny, będący zapisem słownym liczby 11.
Jedyną poprawną formą zapisu, oraz oczywiście wymowy, tej liczby jest zapis z użyciem samogłoski e. Jakiekolwiek próby pisowni przez y (w tym w szczególności zapis jedynaście) mogą wynikać ze skojarzenia z jedynką i są oczywiście jest niepoprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy miałam jedenaście lat, moi rodzice sprezentowali mi pieska.
Łącznie nasza drużyna przywiozła jedenaście medali – cztery złote, tyle samo srebrnych i trzy brązowe.
Tylko przez pierwsze jedenaście minut meczu udało nam się grać ofensywnie.


Niepoprawna pisownia

jedynaście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedenaźcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedynaźcie

Niepoprawna pisownia