Niepoprawna pisownia

niepodawajmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podawajmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po dawajmy

Niepoprawna pisownia