Niepoprawna pisownia

tudzierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tudzież

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tu dzież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tudziesz

Niepoprawna pisownia