Choć oba słowa występują w słowniku języka polskiego, a co więcej – brzmią identycznie, nie należy stosować ich zamiennie, ponieważ ich znaczenia diametralnie się różnią. Aby niepopełnić błędu należy poznać oba znaczenia, w czym pomocne będą poniższe definicje i przykłady użycia każdego ze słów w zdaniu. Istnieje również możliwość zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

Bóg

Poprawna pisownia, znaczenie: Bóg to istota potężniejsza od człowieka, która ma wpływ na jego losy, a także na pogodę czy też zjawiska ziemskie. Jeśli termin ten zapiszemy małą literą, będzie on odnosił się do jednego z bogów w religiach politeistycznych, z kolei zapisany wielką literą, będzie dotyczył jedynego Boga w religii monoteistycznej. Słowo bóg zawsze zapisujemy przez ó, ze względu na oboczność ó:o zachodzącą między formą podstawową a formami odmienionymi w przypadkach zależnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli tylko otworzysz swoje serce na Jego słowo, Bóg wskaże Ci, co robić.
Bóg w naszej religii jest miłosierny i wszystko wybacza.
Bóg był moją jedyną ostoją w tych trudnych dla mnie czasach.


Poprawna pisownia

Bug

Poprawna pisownia, znaczenie: Bug z kolei to rzeka, która płynie przez terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy. Jako że jest to nazwa własna, zawsze zapisujemy ją wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Rzeka Bug ma długość aż 772 km.
Bug to jeden z dopływów Narwi.
Źródło rzeki Bug znajduje się na Ukrainie, w Werchobużu.