Niepoprawna pisownia

kopalnii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kopalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kobalni

Niepoprawna pisownia