Niepoprawna pisownia

niepodawaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podawaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po dawaj

Niepoprawna pisownia