Niepoprawna pisownia

rozumię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozumiem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rozumiem pochodzi od czasownika, który w bezokoliczniku ma formę rozumieć. Oznacza on, że dana osoba pojęła treść polecenia albo zrozumiała przekazywaną informację. Wyraz ten można odnieść także do znajomości języka obcego. Rozumieć to inaczej zdawać sobie z czegoś sprawę bądź przypisywać czemuś konkretne znaczenie.
Poprawną formą zapisu jest rozumiem. Czasownik rozumieć, od którego się wywodzi, przynależy do IV koniugacji, choć czasami umiejscowiony jest w III. Do grupy czasowników IV koniugacji należą te, których temat w czasie teraźniejszym kończy się na literę -e, w tym przypadku: rozumie. Jego odmiana wygląda w następujący sposób:
– I osoba liczby pojedynczej: dodajemy literę m, rozumie-m;
– II osoba liczby pojedynczej: dodajemy literę sz, rozumie-sz;
– III osoba liczby pojedynczej: końcówka jest zerowa, rozumie.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozumiem, że nie mogliście przyjechać do nas na weekend z powodu choroby dziecka, ale może uda się za tydzień.
Rozumiem to zadanie z matematyki, więc jeśli chcesz, to mogę spróbować ci je wytłumaczyć.
Rozumiem, co do mnie mówisz, ale to jeszcze nie oznacza, że muszę się z tobą zgodzić, skoro mam swoje zdanie.


Niepoprawna pisownia

rozumjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozómiem

Niepoprawna pisownia