Niepoprawna pisownia

pokolei

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: nieodmienna fraza przysłówkowa oznaczająca kolejno, w ustalonym porządku, jedna rzecz po drugiej, w prawidłowej kolejności, etapowo, sukcesywnie, raz za razem, stopniowo. Poprawna pisownia – rozdzielna i z użyciem końcówki „-i” wynika z zasady ortograficznej, mówiącej, że niezależnie od artykulacji (czyli tego jak brzmi wymawiany wyraz), jeśli na końcu jest samogłoska wówczas wyraz kończy się pojedynczym „i”. Niepoprawna pisownia „po koleji” wynika z wymowy słowa, kiedy to dwie sąsiadujące samogłoski są zapisywane fonetycznie jako końcówka „-ji”. Antonimem wyrażenia po kolei jest słowo naraz.

Przykłady poprawnej pisowni

Antek wyłapywał po kolei wszystkie błędy jakie Zosia zrobiła w dyktandzie, a było ich kilkadziesiąt.
Słuchając nonsensu, który wygadujesz dochodzę do wniosku, że Ty naprawdę musisz mieć nie po kolei w głowie!
Na szlaku po kolei przechodząc przez wąski drewniany most, który chybotał się na boki.


Niepoprawna pisownia

pokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po koleji

Niepoprawna pisownia