Niepoprawna pisownia

polskoźć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

polskość

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zespół cech charakterystycznych dla Polski.


Niepoprawna pisownia

polzkość

Niepoprawna pisownia