Niepoprawna pisownia

ruzga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rózga

Poprawna pisownia, znaczenie: rózgą nazywa się młodą, nie posiadającą listków, elastyczną gałązkę. Nazywamy tak symboliczny pęk złożony z gałązek, który niegrzeczne dziecko otrzymywało na Boże Narodzenie zamiast prezentu. Dawniej terminem tym określano również uderzenie rózgą.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ó, czy uzasadnia jego etymologia. Wywodzi się on bowiem z języka staropolskiego, w którym obecny był termin rozga. W miarę ewolucji języka o zostało zmienione na ó, tworząc współczesną rózgę. Ze względu na oboczność ó:o, jedyną poprawną wersją zapisu jest pisownia przez ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy mój brat bardzo rozrabiał, zamiast świątecznych prezentów dostał od rodziców rózgę.
Starsze osoby nieraz opowiadają, że za niewłaściwe zachowanie dostawali od rodziców rózgi.
Smagnął konia cieniutką rózgą, niczym batem, zwierzę jednak niczego nie poczuło.


Niepoprawna pisownia

rusga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rósga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rózka

Niepoprawna pisownia