Niepoprawna pisownia

senk w tym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sęk w tym

Poprawna pisownia, zwrot funkcjonuje na ogół przed przedstawieniem sedna sprawy i znaczy tyle co: „trudność tkwi w tym” lub „problem polega na tym”.