Poprawna pisownia

nieoznakowani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie oznakowani

Niepoprawna pisownia