Niepoprawna pisownia

niezamknienty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezamknięty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zamknięty

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.