Niepoprawna pisownia

kaptór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kaptur

Poprawna pisownia