Poprawna pisownia

nieodbyta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie odbyta

Niepoprawna pisownia