Najprawdopodobniej poprawną pisownią, która będzie poprawna w Twoim konkrekście zdania jest wariant hordy przez samo h. Warto jednak podkreślić, że również pisownia chordy w części przypadków może być tą poprawną, dlatego dla upewnienia się zachęcamy do lektury definicji i przykładów poniżej.

Poprawna pisownia

chordy

Poprawna pisownia, znaczenie: chordy – czy też forma podstawowa, chorda z kolei to inne określenie struny grzbietowej, występującej głównie u ryb oraz w okresie zarodkowym u innych organizmów żywych. Jest to termin zapożyczony bezpośrednio z języka łacińskiego. Słowo jest mało popularne w języku polskim, dlatego może nie występować we wszystkich słownikach i być podkreślane przez programy sprawdzające pisownię jako niepoprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

U form wyższych ewolucyjnie – na przykład ludzi – chorda funkcjonuje w okresie zarodkowym, później zastępowana jest przez kręgosłup.
Pozostałością chordy, czyli struny grzbietowej, są jądra miażdżyste w krążkach międzykręgowych.
U ludzkich zarodków chordy powstają w trzecim tygodniu życia zarodkowego.


Poprawna pisownia

hordy

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to liczba mnoga od rzeczownika horda to znacznie częściej stosowany w języku polskim wyraz. Najczęściej określamy nim tłum, zgraję, bandę osób. Etnografowie nazywają tak z kolei wspólnie migrujące grupy ludzi u ludów zbieracko-łowieckich, natomiast zoolodzy – wielorodzinną grupę zwierząt tego samego gatunku. Wyraz ten był również używany dawniej, w żargonie wojskowym. Określano nim wówczas wojsko koczowniczych ludów tureckich i mongolskich, a także obóz wojskowy u tego typu koczowniczych ludów. We wszystkich powyższych przypadkach wyraz horda powinien być zapisywany przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie szedłbym tędy na Twoim miejscu – widziałem, jak ostatnio napadły tam kogoś hordy bezdomnych.
Hordy dzikich psów, atakujące osoby przechodzące w tych okolicach, zostały schwytane i odwiezione do schroniska.
Praktycznie na każdym etapie tej gry główna postać jest atakowana przez hordy wilkołaków.