Poprawna pisownia

prawdopodobna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawopodobna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo podobna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo-podobna

Niepoprawna pisownia