Niepoprawna pisownia

huligan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chuligan

Poprawna pisownia