Niepoprawna pisownia

huligan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chuligan

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ten pochodzi od rosyjskiego terminu хулигáн (wym. huligan). Transkrypcja tego wyrazu na język polski sprawiła, że x zostało zamienione na ch i od tej pory w polszczyźnie funkcjonuje określenie chuligan, które zawsze należy zapisywać przez ch. Co ciekawe, w krajach zachodnich wyraz o bardzo podobnym znaczeniu i brzmieniu, czyli hooligan, zapisuje się przez h. Pochodzi on bowiem od nazwiska irlandzkiej rodziny przestępców i złodziejaszków, która zamieszkiwała Londyn na przełomie XIX i XX wieku.
Chuligan to inaczej ktoś biorący udział w rozbojach, bójkach i awanturach, notorycznie zakłócający porządek publiczny, wszczynający burdy. Inaczej: bandyta, łobuz, łotrzyk, awanturnik.

Przykłady poprawnej pisowni

To bardzo nieprzyjemna dzielnica, z obawy przed chuliganami lepiej nie wychodzić z domu po zmroku.
Osiedlowi chuligani już niejednokrotnie byli przyłapywani na kradzieży rowerów i wózków.
Przestań zachowywać się jak chuligan, nie niszcz trawników!


Niepoprawna pisownia

hóligan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chóligan

Niepoprawna pisownia