Niepoprawna pisownia

zabardzo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za bardzo

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie za bardzo jest nieodmiennym wyrażeniem przyimkowym, które zgodnie z zasadami ortografii należy zapisywać osobno, bez względu na jego znaczenie pierwotne lub przenośne.
Za bardzo dotyczy podkreślenia jakieś cechy, wzmocnienie przekazu w odniesieniu do przymiotnika, przysłówka lub czasownika. Synonimy: nadto, przesadnie, za dużo, niewspółmiernie, ponad miarę.

Przykłady poprawnej pisowni

Za bardzo kocham czekoladę, żebym mogła zrezygnować z jedzenia słodyczy i deserów, a zwłaszcza z różnego rodzaju pralinek.
Uważam, że projekt rewitalizacji naszego osiedla jest za bardzo kosztowny, chociaż z całą pewnością zaproponowane rozwiązania są niezwykle interesujące.
Roznosi mnie radość i nie mogę usiedzieć na miejscu, tak się cieszę na jutrzejszy wyjazd i za bardzo nie wiem, jak ja dzisiaj z tych emocji usnę.