Niepoprawna pisownia

niegorszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie gorszy

Poprawna pisownia, znaczenie: nie gorszy oznacza taki sam (równy) lub lepszy od poprzedniego. Jest przymiotnikiem w stopniu wyższym, pochodzącym od słowa zły.
Nie gorszy należy zawsze pisać oddzielnie. Zgodnie z zasadami polszczyzny, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym zawsze należy zapisywać oddzielnie od partykuły przeczącej.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten pomiar wydaje się nie gorszy, niż ostatni. Może wykorzystamy je oba do statystyki.
Twój wujek kupił sobie nowy aparat fotograficzny. Widziałem go, nie gorszy, niż twój.
Moja córka dostała w prezencie nowy rower. Według mnie nie gorszy, niż twojego syna.