Niepoprawna pisownia

dwusów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwusuw

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwósuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwósów

Niepoprawna pisownia