Niepoprawna pisownia

kłutnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kłótnia

Poprawna pisownia, znaczenie: jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, który oznacza brak zgody, awanturę, ostrą i gwałtowną wymianę zdań, poglądów lub słów pomiędzy dwoma lub więcej osobami nie zgadzającymi się ze sobą ze względu na różniące się poglądy lub opinie. Wyłączną poprawną pisownią jest ta z użyciem ó z kreską, co wynika z etymologii słowa (jego historycznego pochodzenia), ponieważ wywodzi się ono od prasłowiańskiego słowa koltьńa. Jeśli chodzi o synonimy słowa kłótnia są to między innymi: sprzeczka, awantura oraz spór. Do wyrazów pokrewnych zaliczamy: czasowniki: kłócić się, kłócić i pokłócić, przymiotnik kłótliwy, przysłówek kłótliwie oraz rzeczowniki kłótliwość i kłótnik.

Przykłady poprawnej pisowni

Uważam, że nasza wczorajsza kłótnia była niepotrzebna i chciałbym Cię teraz za nią bardzo przeprosić.
Uwielbiam oglądać reality show, bo nie ma odcinka, żeby nie odbyła się tam jakaś konkretna kłótnia.
Ostra kłótnia na treningu sprawiła, że trener postanowił zmienić skład, jaki wystąpi w jutrzejszym meczu.


Niepoprawna pisownia

kutnia

Niepoprawna pisownia, wyjątek: kutnia w znaczeniu sieć łowiecka.

Niepoprawna pisownia

kótnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłódnia

Niepoprawna pisownia