Niepoprawna pisownia

nie potrzebnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepotrzebnie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepotrzebnie należy zapisywać łącznie. Jest to przysłówek, w którym pojawia się zaprzeczenie. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii, partykułę nie z przysłówkami piszemy zawsze łącznie.
Niepotrzebnie oznacza, że jakaś sytuacja wydarzyła się bez szczególnego powodu i celu, albo zadanie zostało wykonane, pomimo że nie było konieczne. Oznacza często daremny trud.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepotrzebnie się tak wysilasz, aby zawsze jej pomagać, ponieważ ona i tak tego nie doceni.
Mariusz nie wiedział, że napisał raport zupełnie niepotrzebnie, dlatego bardzo się nad nim trudził.
Niepotrzebnie się tym przejmujesz, babcia na pewno nie będzie zła o taką drobnostkę.