Niepoprawna pisownia

dugość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłógość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

długoźć

Niepoprawna pisownia