Poprawna pisownia

nienormalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie normalne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.