Poprawna pisownia

roweru

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rower odnosi się do pojazdu dwukołowego, który napędzany jest siłą własnych mięśni. Jest chętnie wykorzystywany przez dzieci i dorosłych do poruszania się oraz jako sprzęt sportowy.
Rower należy odmieniać, w dopełniaczu liczby pojedynczej używając końcówki -u. Słowo roweru jest nieożywionym rzeczownikiem rodzaju męskiego, który podlega zasadzie odmiany z końcówką u ze względu na sposób rozwoju języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Basia nigdy nie miała czerwonego roweru, chociaż bardzo podobały jej się pojazdy w tym kolorze.
Adam nie kupił sobie na razie nowego roweru, bo miał ważniejsze wydatki, ale zrobi to za miesiąc.
Katarzyna w ciągu miesiąca pracy w nowej firmie dorobiła się nowego, bardzo dobrego roweru.


Niepoprawna pisownia

rowera

Niepoprawna pisownia