Niepoprawna pisownia

peioratywna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pejoratywna

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz należy zawsze zapisywać przez j. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, nakazująca zapis tej spółgłoski po samogłoskach – zgodnie z artykulacją danego zwrotu.
Pejoratywna to przymiotnik w rodzaju żeńskim. Za jego pomocą określamy coś nacechowanego negatywnie, mający krytyczny lub ujemny odcień czy też znaczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas kłótni padło w jej stronę wiele określeń, a ich ogromna większość była pejoratywna.
Skierowana do niego pejoratywna uwaga zdenerwowała go znacznie bardziej niż powinna.
Warto pamiętać, że donos to nie zawsze jest rzecz pejoratywna i nie zawsze wynika z zawiści.