Poprawna pisownia

newralgiczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nefralgiczni

Niepoprawna pisownia