Poprawna pisownia

newralgiczni

Poprawna pisownia, znaczenie: kluczowi, istotni dla funkcjonowania czegoś; niebezpieczni lub grożący powstaniem zagrożenia; dotyczący newralgii.


Niepoprawna pisownia

nefralgiczni

Niepoprawna pisownia