Poprawna pisownia

niemyciu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie myciu

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.