Pomimo, że obie formy (drogą i drogom) są poprawne i występują w języku polskim to jednak ich zamienne używanie jest niedopuszczalne ze względu na odmienne znaczenie każdej z tych form deklinacyjnych słowa droga. Zachęcamy do zapoznania się z definicjami i praktycznymi przykładami użycia w zdaniu, które przygotowała nasza redakcja i na tej podstawie do podjęcia decyzji, która forma będzie adekwatna do kontekstu. Nasza strona umożliwia również zadanie pytania językowego naszej redakcji – wystarczy pozostawić komentarz pod artykułem.

Poprawna pisownia

drogą

Poprawna pisownia, znaczenie: drogą to wyraz, który w języku polskim ma dwa znaczenia. Po pierwsze, może on pełnić funkcję odmienionej w narzędniku liczby pojedynczej formy rzeczownika droga. Nazywamy tak każdy wytyczony lub przyjęty pas terenu, przeznaczony do ruchu pojazdów, ludzi oraz zwierząt. Terminem tym określamy również podróżowanie, sposób dojścia do jakiegoś celu, zaś w fizyce droga to długość toru ciała lub punktu. Wyraz drogą może pochodzić również od przymiotnika droga, oznaczającego coś posiadającego wysoką cenę lub też bliskiego uczuciowo. Wówczas jest formą odmienioną w bierniku lub narzędniku.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupiłam wczoraj dość drogą, ale jednocześnie przepiękną sukienkę.
Jest moją drogą przyjaciółką, więc nie wyobrażałam sobie nie zaprosić jej na ślub.
Idź własną drogą i nie oglądaj się na innych.
Kiedy szła podmiejską drogą, czarny Mercedes minął ją, głośno trąbiąc.


Poprawna pisownia

drogom

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo drogom z kolei to postać rzeczownika droga odmienionego w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Należy dokładnie przyjrzeć się drogom, po których nie da się przejechać bez uszkodzenia samochodu.
Po skończeniu studiów kieruję się ku nowym marzeniom, drogom i celom.
Drogom rowerowym w wielu miastach brakuje ciągłości.