Poprawna pisownia

kto by

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie kto by używane jest do wyrażania przypuszczeń i zadawania pytań o osoby, które mogłyby w pewnych warunkach coś zrobić. Zazwyczaj odnosi się do osób bliżej nieokreślonych lub namysłu, pozwalającego je doprecyzować. Występuje również jako wyrażenie podkreślające zaskoczenie (Kto by pomyślał!).
Kto by należy zawsze zapisywać oddzielnie. Wyjaśnia to ogólna zasada języka polskiego, która mówi, iż cząstki -by, -byśmy, -byście itp. z zaimkami pytającymi, względnymi i wskazującymi piszemy oddzielnie. Zaimek kto należy do tej grupy.

Przykłady poprawnej pisowni

Kto by się dzisiaj zajął sprzątaniem sali? Wydaje mi się, że przyszła pora na dyżur Tomka.
Nie mam pojęcia, kto by chciał chodzić w takie podejrzane miejsce. Według mnie tylko jakieś zbiry.
Kto by pomyślał! Ania i Kacper znowu są parą, pomimo że zarzekali się, iż nigdy się do siebie nie odezwą.


Niepoprawna pisownia

ktoby

Niepoprawna pisownia