Niepoprawna pisownia

akuku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

a kuku

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe wyrażenie nie ma jasno określonej etymologii, wiemy jednak, że w języku polskim było obecne już wiele lat temu. Jego pierwsze użycie odnotowane zostało w 1887 roku w napisanej przez Michała Bałuckiego noweli pt. Głowa swoje a serce swoje – była to forma funkcjonująca współcześnie, czyli A kuku. Z kolei w stworzonym przez Józefa Paszkowskiego w 1913 roku tłumaczeniu Romea i Julii pojawiła się forma Kuku.
Zdaniem językoznawców, jedyną poprawną wersją omawianego zwrotu jest a kuku. Wyrażenie to używane jest podczas nagłego pojawienia się, w celu rozbawienia, zaskoczenia czy wystraszenia rozmówcy.

Przykłady poprawnej pisowni

A kuku! Tutaj się schowałam!
Kiedy weszłam do mieszkania, wszyscy krzyknęli A kuku! i zaczęli śpiewać mi Sto lat.
Śmiejąc się i krzycząc A kuku! wbiegła do domu.


Niepoprawna pisownia

a ku ku

Niepoprawna pisownia