Niepoprawna pisownia

niemówiłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mówiłam

Poprawna pisownia