Poprawna pisownia

co nieco

Poprawna pisownia, znaczenie: co nieco należy zawsze zapisywać w takiej formie – rozdzielając zaimek co od przysłówka nieco i zapisując łącznie tenże przysłówek. Sformułowanie to zaliczamy do wyrażeń zaimkowych. We współczesnej polszczyźnie ogromną ich większość (poza wyrażeniami będącymi równocześnie zrostami) zapisujemy oddzielnie. Tak też jest w przypadku powyższego wyrażenia. Należy również zapamiętać, że błędem ortograficznym byłyby próby rozdzielania przysłówka nieco – jest to wyraz funkcjonujący w języku polskim wyłącznie w takiej formie.
Co nieco to inaczej trochę czegoś, niewielka ilość danej rzeczy lub zjawiska.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wejdziemy na szczyt musimy co nieco odpocząć, przegryźć coś i dopiero rozpocząć schodzenie.
Czy moglibyście nam co nieco opowiedzieć o tym, jak się poznaliście?
Na początku chciałbym Wam co nieco opowiedzieć o tym, skąd wziął się pomysł napisania tej książki.


Niepoprawna pisownia

co nie co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conieco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conie co

Niepoprawna pisownia