Niepoprawna pisownia

wiencej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

więcej

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo więcej pochodzi od wyrazu dużo lub wiele i oznacza, że jakieś przedmioty lub zjawiska przekroczyły oczekiwaną normę. Występuje również jako przysłówek wzmacniający inne określenia.
Więcej należy zapisywać przez ę. Samogłoska ta występuje przed literą c, która należy do głosek zwarto-szczelinowych, podobnie jak m.in. ć, dz czy . Zgodnie z zasadami polszczyzny, wszystkie wyrazy, w których występuje takie połączenie muszą zawierać samogłoskę ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mów tak do mnie nigdy więcej! Nie cierpię, kiedy ktoś zdrabnia moje imię w taki sposób.
Masz więcej rozsądku, niż mi się kiedyś wydawało, dlatego jestem gotów powierzyć ci to zadanie.
Więcej nie zgodzę się na taki podział pracy, ponieważ prawie wszystko spadło na mnie.


Niepoprawna pisownia

wjęcej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjencej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wincej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wincyj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiecej

Niepoprawna pisownia