Niepoprawna pisownia

niezportowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesportowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sportowy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.