Niepoprawna pisownia

chalka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

halka

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik halka pierwotnie w języku polskim występował w formie pisanej przez chchalką określano wówczas najbardziej spodnią wersję spódnicy. Dopiero Stanisław Moniuszko zapoczątkował zapis przez h, tworząc operę Halka. Później wersję tę utrwalili Władysław Stanisław Reymont i Stefan Żeromski, w swojej twórczości używając formy pisanej przez h i pisownia ta obowiązuje do dziś.
Halką nazywamy spodnią część bielizny kobiecej, która noszona jest bezpośrednio pod ubraniem – najczęściej pod spódnicą lub sukienką.

Przykłady poprawnej pisowni

Halka Stanisława Moniuszki jest bez wątpienia najpopularniejszą polską operą.
Elegancka halka doskonale dopasuje się do tej delikatnej, zwiewnej sukienki.
Uważam, że halka jest Ci niepotrzebna – ta sukienka wykonana jest z wystarczająco grubego materiału.