Niepoprawna pisownia

pojedyńczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pojedynczy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz pojedynczy oznacza taki, który jest jeden, osobny, niepowtarzalny.
Gramatycznie jest tak zwanym przymiotnikiem relacyjnym, który etymologicznie pochodzi od słowa pojedynek, czyli jest to osoba występująca po jedynku, w pojedynkę. Zarówno w rzeczowniku podstawowym – pojedynek – oraz w powstałym na jego bazie przymiotniku – pojedynczy – spółgłoska n jest twarda, dlatego jedyna poprawna pisownia tego wyrazu to pojedynczy przez n.
Dopuszczalne zmiękczenie i wymiana n na ń jest jedynie w fonetyce czyli w wymowie.

Przykłady poprawnej pisowni

Salwa z karabinu to nie jest pojedynczy, armatni wystrzał.
Wczesną wiosną na krzaku róży pojawiły się pojedyncze pąki.
Na tabliczce było ostrzeżenie mówiące, że na punkt widokowy należy wchodzić pojedynczo!