Niepoprawna pisownia

niemówię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mówię

Poprawna pisownia