Poprawna pisownia

do widzenia

Poprawna pisownia, znaczenie: do widzenia jest frazą wykrzyknikową, uprzejmym zwrotem, którego używamy kiedy żegnamy się z kimś. Jest to również wyrażenie przyimkowe, przez co jedyną poprawną pisownią będzie zapis rozłączny, co wynika z reguły mówiącej o tym, że połączenia przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami, a także zaimkami zapisujemy oddzielnie. Do widzenia posiada wiele synonimów, którymi możemy zastąpić tę frazę pożegnalną, są to między innymi: (bez względu na porę) do zobaczenia, do jutra i żegnaj, (wieczorem lub nocą) dobranoc, a także zwroty potoczne i familiarne: cześć, pa, bywaj, na razie, narka i nara.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziękujemy, że przyjechaliście świętować naszą rocznicę, do widzenia i do zobaczenia.
Odchodząc od niego nie usłyszała z jego ust ani słowa, choćby nawet do widzenia.
Podaliśmy sobie dłonie na do widzenia i każde z nas ruszyło w swoją stronę.


Niepoprawna pisownia

dowidzenia

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa dowidzieć; znaczenie: móc, być w stanie dostrzec, zauważyć; występuje najczęściej z przeczeniem.