Niepoprawna pisownia

pujdę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pójdę

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w pierwszej osobie czasownik dokonany pójść. Najważniejsze jego znaczenia to: idąc, skierować się w jakąś stronę lub też opuścić jakieś miejsce, udać się dokądś we wcześniej zamierzonym celu, zacząć jakąś czynność, rozpocząć uczęszczanie gdzieś – do szkoły, pracy, na studia, wybrać kierunek swojego kształcenia lub też zawód.
We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że ó zapisujemy wtedy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie do niego pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W opisywanym czasowniku zachodzi wymiana pójdęposzli, stąd zapis ó jest jak najbardziej uzasadniony. Zapis końcówki motywowany jest z kolei jego odmianą – zazwyczaj w czasownikach w pierwszej osobie liczby pojedynczej na końcu zapisujemy samogłoskę ę, e natomiast piszemy w trzeciej osobie tej samej liczby.

Przykłady poprawnej pisowni

Od początku wiedziałam, że pójdę na studia, jednak nie miałam pewności co do kierunku.
Jak tylko zjem kolację, to pójdę z psem na długi spacer.
Niestety nie mogę się dziś z Tobą spotkać, obiecałam mamie, że pójdę na wywiadówkę siostry.


Niepoprawna pisownia

pójde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pujde

Niepoprawna pisownia