Niepoprawna pisownia

pójde

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pójdę

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w pierwszej osobie liczby pojedynczej forma czasownika dokonanego pójść. W języku polskim ma on kilka różnych znaczeń, między innymi: zacząć daną czynność, rozpocząć uczęszczanie gdzieś, wybrać dla siebie zawód lub kierunek studiów, udać się w jakieś miejsce z konkretnym zamiarem, idąc, skierować się w jakąś stronę, ułożyć się, potoczyć się w jakiś sposób.
W języku polskim czasowniki odmienione w pierwszej osobie liczby pojedynczej kończą się na , stąd tę samogłoskę należy zapisywać na końcu powyższego sformułowania. Warto również zapamiętać, że jedyną poprawną formą jego zapisu jest pisownia przez ó. Motywuje to zasada, nakazująca zapis tej samogłoski wówczas, kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku zachodzi wymiana pójdęposzli.

Przykłady poprawnej pisowni

Powiedziałam, że bardzo chętnie pójdę z nim na kawę, ale nie mam w co się ubrać.
Jeśli pójdę z Tobą na zakupy, to przy okazji postaram się kupić sobie jakieś buty.
Jeżeli nie pójdę na pierwszy wykład, to będę mogła dłużej pospać – chyba tak zrobię.


Niepoprawna pisownia

pujdę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pujde

Niepoprawna pisownia