Niepoprawna pisownia

niemieliście

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie jako forma słowa „niemieć”, w znaczeniu „stawaliście się niemi”.


Poprawna pisownia

nie mieliście

Poprawna pisownia