Poprawna pisownia

niepotrzebnie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niepotrzebnie oznacza, że dana rzecz została wykonana, pomimo iż nie była konieczna. Odnosi się do sytuacji, które rozgrywają się bez powodu albo większego celu.
Słowo niepotrzebnie należy zapisywać łącznie. Jest to wynikiem ogólnej zasady pisowni przysłówków, do których należy, która mówi, że zawsze łączą się one z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepotrzebnie się tak trudziliśmy podczas przygotowań, skoro nikt nie chce teraz tego oglądać.
Wiedział, że niepotrzebnie tak bardzo spinał się przed egzaminem, ale to było silniejsze od niego.
Nie lubił robić czegoś niepotrzebnie, dlatego zawsze dobrze się zastanawiał, czy chce brać w czymś udział.


Niepoprawna pisownia

nie potrzebnie

Niepoprawna pisownia