Niepoprawna pisownia

niemiały

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie jako forma słowa „niemieć”, w znaczeniu „stawały się nieme”.


Poprawna pisownia

nie miały

Poprawna pisownia