Niepoprawna pisownia

bez płatny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezpłatny

Poprawna pisownia, znaczenie: bezpłatny oznacza, że nie pobiera się za niego opłaty w postaci pieniężnej, czy za pomocą innego wynagrodzenia. Oznacza, że coś jest za darmo.
Wyraz bezpłatny, według zasad języka polskiego, zapisujemy zawsze razem. Wynika to z tego, że przedrostki takie jak bez-, według zasad ortograficznych, zapisujemy razem. Dzieje się tak zarówno w przypadku wyrazów rodzimych, jak również obcego pochodzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

W Urzędzie Pracy zorganizowali bezpłatny kurs obsługi wózków widłowych dla bezrobotnych.
Dzisiaj odbędzie się bezpłatny webinar, dotyczący zarabiania w Internecie, więc może dołączymy?
Weź ten bezpłatny katalog do domu, jeśli coś ci się z niego spodoba, to potem zamówię.


Niepoprawna pisownia

bespłatny

Niepoprawna pisownia