Poprawna pisownia

absztyfikant

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik absztyfikant poprawnie zapisujemy przez b, które jest zwarto-wybuchowe, następujące po samogłosce a. Zapis taki prawdopodobnie uwarunkowany jest historycznymi zmianami i ewolucją języka polskiego. Słowo etymologicznie wiązane jest z amplifikować, czyli wyolbrzymiać, rozwlekłe opowiadać. Najpewniej uległo zmianie znaczeniowej i ewolucji ortograficznej w ciągu kolejnych dziesięcioleci używania.
Absztyfikant to potoczne bądź żartobliwe określenie na mężczyznę, który stara się o względy upatrzonej przez siebie kobiety. Jest to także konkurent, zalotnik. Określenie to zaczęło funkcjonować w języku polskim w XIX wieku. Czasami oznacza mężczyznę, którego długotrwałe i uparte zaloty są niechętnie przyjmowane przez kobietę.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz, Małgośka ma teraz nowego absztyfikanta, nie sądzisz, że za szybko ich zmienia?
Zobacz, ilu ta aktorka ma wokół siebie absztyfikantów, nie może się od nich opędzić.
Wczoraj widziałam absztyfikanta Zośki, jak próbował podrywać inną dziewczynę.


Niepoprawna pisownia

apsztyfikant

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

abrztyfikant

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

abżtyfikant

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

absztywikant

Niepoprawna pisownia